Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Od 1. 10. 2013 působí ve funkci ústředního školního inspektora. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů (SICI). Pedagogicky a odborně spolupracuje s akademickými institucemi (např. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), publikuje v odborném tisku, pravidelně přednáší na národních i mezinárodních konferencích. Aktivně hovoří anglicky.


Foto ke stažení zde