PhDr. Hana Slaná, MBA

PhDr. Hana Slaná, MBA je absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (speciální pedagogika). Působila jako učitelka a poté jako ředitelka mateřské školy. Od roku 2007 působí v České školní inspekci, pracovala jako školní inspektorka, zástupkyně ředitele Moravskoslezského inspektorátu a následně také Moravskoslezský inspektorát vedla. Ke dni 19. 7. 2023 byla jmenována ředitelkou odboru inspekční činnosti.