PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D. je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (UK FTVS). Dlouhodobě působil na katedře Pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu UK FTVS, a to na kabinetu praxí a na oddělení pedagogiky. V letech 2008–2014 působil jako proděkan pro rozvoj UK FTVS, kde se mj. věnoval celoživotnímu vzdělávání, a to jak trenérů (řídil Trenérskou školu), tak DVPP učitelů tělesné výchovy, dále inovacím studia. Je autorem více než 50 článků v odborných časopisech včetně zahraničních, spoluautor vysokoškolských učebnic. Zabýval se více než 15 let tématem uplatnění studentů tělovýchovných oborů na trhu práce. Byl řešitelem a spoluřešitelem několika projektů ESF v oblasti vzdělávání.

Podílel se na tvorbě vládních strategických dokumentů Zdraví 2020 a Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, je hlavním autorem koncepce Sport 2025. Od roku 2017 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení koncepce ve sportu, od září 2017 pak jako náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže, v roce 2020 pak jako náměstek pro řízení sekce regionálního školství, sportu a mládeže, kdy v roce 2021 pokračoval jako náměstek člena vlády (R. Plagy). Aktivně hovoří anglicky.


Foto ke stažení zde