Aplikační úlohy na goniometrické funkce (kvarta G)

Anotace: Hodina je završením tematického celku Goniometrické funkce v trojúhelníku prostřednictvím řešení gradovaných aplikačních úloh z reálného prostředí. Žáci řeší ve dvojicích matematické úlohy, které formulovali na základě společné diskuse o reálné situaci. Klíčová je práce s obrázkem, kde se využívá strategie vložení pomocného prvku. Učitel řídí výuku pomocí metody kladení otázek. Výsledkem jsou žákovská řešení, která jsou frontálně prezentovaná. Ve výuce učitel používá počítačový program GeoGebra při analýze situace, při ověřování výsledků nebo při odhadování.
 
Klíčová slova: goniometrické funkce, aplikační úloha, práce ve dvojici, řešitelská strategie „vložení pomocného prvku“, matematika a její aplikace

Videohodina