Bc. Kamil Melichárek

Bc. Kamil Melichárek je absolventem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (obor Aplikovaná informatika). Dříve působil jako HW a SW konzultant, později jako ICT manažer a architekt informačních systémů v několika společnostech. Má odborné a praktické znalosti nejen v oblastech návrhu a správy systémů a ICT infrastruktury, programování aplikací a databází, ale také v oblastech zajištění provozu organizace (správa budov a movitého majetku, správa autoparku) nebo v ekonomických záležitostech. Aktivně hovoří anglicky.