Ing. Josef Tulach


Ing. Josef Tulach je absolventem Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze (obor pozemní stavitelství). Během své praxe pracoval jako stavbyvedoucí, později hlavní stavbyvedoucí ve společnostech Metrostav n.p. a Průmstav a.s. Od roku 1993 je členem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě). V době samostatné praxe (OSVČ) působil jako technický zástupce a dozor investorů, většinou orgánů státní správy (Město Vlašim, AOPKČR, ČSOP, aj.), samostatně vykonával projektovou a investiční činnost ve výstavbě, zabývající se zejména přípravou podkladů pro žádosti o dotace pro soukromé i státní investory. Během své samostatné praxe působil i jako vyučující odborných předmětů na Střední odborně škole ve Vlašimi. Ve státní správě pracuje od roku 2006, především v oblasti investiční a majetkové problematiky (MěÚ Benešov, vedoucí odboru investic, majetku a bytového hospodářství). Disponuje pasivní znalostí ruštiny a angličtiny.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce