Ing. Mgr. Michael Welsh, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Michael Welsh, Ph.D., MBA je absolventem Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně (chemie a biotechnologie) a Fakulty přírodovědné Ostravské univerzity v Ostravě (matematika a ekonomie). Na první jmenované škole též obhájil doktorát. V rámci profesního rozvoje získal diplom v oboru obecný management na Carolus Magnus University v Bruselu. V minulosti řadu let přednášel na vysokých školách v ČR odborné chemické a pedagogické předměty. Pracoval též jako středoškolský učitel na gymnáziu a střední odborné škole. Několik roků vykonával funkci ředitele základní školy v Brně. Působil rovněž jako zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu, projektový manažer a předseda maturitní komise na středních školách. Aktivně hovoří anglicky, pasivně pak německy.