Ing. Michaela Luňáková, MPA

Ing. Michaela Luňáková, MPA je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (obor Provoz a ekonomika). Profesní dráhu zahájila v Ústavu pro informace ve vzdělávání, kde se věnovala především oblasti rozpočtu – jak rozpočtu z pohledu organizace, tak rozpočtům projektů financovaných z ESIF nebo projektů resortních. Na České školní inspekci se od roku 2011 věnuje ekonomickému řízení projektů financovaných prostřednictvím ESIF. Je držitelkou mezinárodního certifikátu v oblasti projektového řízení PRINCE 2.