Ing. Vít Čtrnáctý

Ing. Vít Čtrnáctý je absolventem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (obor Provoz a ekonomika). Dříve působil jako vedoucí provozu a nákupů u HZS hl. m. Prahy. Jeho hlavní náplní bylo sestavování a čerpání rozpočtu, tvorba dokumentace veřejných zakázek. Je držitelem certifikátu z anglického jazyka - Certificate of Achievement úrovně B2.