Mgr. Jana Holá

Mgr. Jana Holá je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Působila několik let jako učitelka na střední odborné škole. Od roku 2007 pracuje v České školní inspekci na pozici školní inspektorky, v současné době zastává funkci zástupkyně ředitele inspektorátu. Dlouhodobě se zabývá kvalitou inspekčních výstupů a problematikou správného přístupu k hodnocení škol.