Mgr. Jiří Machačný

Mgr. Jiří Machačný je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika – chemie. Po škole působil na téže fakultě jako asistent na katedře chemie, kde se zabýval tvorbou didaktických materiálů a jejich využitím ve výuce. Později působil devatenáct let jako středoškolský učitel ve víceletém gymnáziu. Od roku 2012 je školním inspektorem Libereckého inspektorátu ČŠI, ve funkci ředitele od listopadu 2019.