Mgr. Marek Halla

Mgr. Marek Halla je absolventem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace dějepis – německý jazyk). Působil jako učitel základní školy. Od roku 2016 působí v České školní inspekci, kde před jmenováním do současné funkce působil jako školní inspektor.