Mgr. Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Působil několik let jako učitel v základní škole a krátce i jako vědecký pracovník. Od roku 1998 pracuje v České školní inspekci, nejprve jako analytik, pak i jako ředitel odboru analýz. Před jmenováním do současné funkce pracoval jako školní inspektor a zástupce ředitele inspektorátu. Profesně se zabývá klimatem škol v souvislosti s bezpečností žáků a správnou komunikací škol se svými partnery při řešení konfliktních situací.