Mgr. Martina Fenclová

Mgr. Martina Fenclová je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (studijní obor matematika) a doplňujícího studia pro učitele druhého stupně základních škol se zaměřením na matematiku a středních škol na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. První pracovní zkušenosti získala v oblasti bankovnictví. Posléze působila jako učitelka, zástupkyně ředitele a poté ředitelka střední školy. Od roku 2014 pracuje v České školní inspekci jako školní inspektorka, nyní na pozici zástupkyně ředitelky inspektorátu.