Mgr. Michal Hlaváček

Mgr. Michal Hlaváček absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor učitelství pro 2. stupeň základní školy, aprobace český jazyk – občanská výchova). Pedagogickou praxi získal jako učitel a zástupce ředitele základní školy. V České školní inspekci působí od roku 2007, nejprve jako školní inspektor, později na pozicích vedoucího oddělení na ústředí ČŠI a zástupce ředitelky inspektorátu. Od 12. dubna 2019 zastává služební místo ředitele Olomouckého inspektorátu České školní inspekce.