Mgr. Pavel Skokan

Mgr. Pavel Skokan je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace český jazyk a občanská výchova). Působil jako učitel a zástupce ředitele na základní škole. Od roku 1999 je školním inspektorem, od října 2006 pak ředitelem Pardubického inspektorátu České školní inspekce.