Mgr. Pavla Křepelková

Mgr. Pavla Křepelková je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Několik let působila jako učitelka v základní škole, později jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru. Zaměstnancem České školní inspekce je od roku 2017. Před jmenováním do funkce zástupkyně ředitele inspektorátu pracovala jako školní inspektorka.