Mgr. Zdenka Spalová

Mgr. Zdenka Spalová je absolventkou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. – 12. ročník; aprobace český jazyk a literatura, občanská nauka). Působila jako učitelka základní a střední školy a poté jako ředitelka střední školy. Od roku 1998 působí v České školní inspekci, nejdříve pracovala jako školní inspektorka a před jmenováním do současné funkce jako zástupkyně ředitele inspektorátu.