PaedDr. Jaroslava Rybová

PaedDr. Jaroslava Rybová je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě (matematika, chemie). V minulosti vyučovala na základních a středních školách, působila jako výchovná poradkyně a preventistka sociálně patologických jevů, dlouhá léta se věnovala zážitkové pedagogice a jejímu využití ve vzdělávání i v práci s kolektivem. Od roku 2014 působí v České školní inspekci. Aktivně hovoří rusky a polsky, disponuje pasivní znalostí latiny a němčiny.