PaedDr. Josef Erhart

PaedDr. Josef Erhart vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor matematika – základy techniky. Působil na střední odborné a vyšší odborné škole nejdříve jako učitel matematiky a výpočetní techniky a od roku 1998 jako zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování. Pracoval i v Asociaci vyšších odborných škol a podílel se na tvorbě vzdělávacích programů. K České školní inspekci nastoupil v roce 2014 jako školní inspektor a nyní pracuje jako zástupce ředitelky Jihočeského inspektorátu ČŠI.