PhDr. Hana Slaná

PhDr. Hana Slaná, je absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (speciální pedagogika). Působila jako učitelka a poté jako ředitelka mateřské školy. Od roku 2007 působí v České školní inspekci, před jmenováním do současné funkce pracovala jako školní inspektorka a zástupkyně ředitele Moravskoslezského inspektorátu.