PhDr. Jana Bartošová

PhDr. Jana Bartošová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace čeština a dějepis). Působila jako učitelka základní a střední školy. Od roku 1997 působí v České školní inspekci, nejdříve pracovala jako školní inspektorka a od roku 2012 je ředitelkou Jihočeského inspektorátu ČŠI.