PhDr. Josef Basl, Ph.D.


PhDr. Josef Basl, Ph.D. je absolventem Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (sociologie a sociální politika, veřejná a sociální politika, informační studia a knihovnictví). V minulosti působil v oddělení politiky rozvoje lidských zdrojů Úřadu vlády ČR, v Sociologickém ústavu AV ČR (oddělení sociologie vzdělání a stratifikace) a v Ústavu pro informace ve vzdělávání. Oblasti mezinárodních šetření ve vzdělávání se věnuje od roku 2005. Byl národním koordinátorem mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 a aktuálně koordinuje zapojení ČR do mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018. Aktivně hovoří anglicky a německy, disponuje pasivní znalostí španělštiny.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce