PhDr. Josef Basl, Ph.D.

PhDr. Josef Basl, Ph.D. je absolventem Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (sociologie a sociální politika, veřejná a sociální politika, informační studia a knihovnictví). V minulosti působil v oddělení politiky rozvoje lidských zdrojů Úřadu vlády ČR, v Sociologickém ústavu AV ČR (oddělení sociologie vzdělání a stratifikace) a v Ústavu pro informace ve vzdělávání. Oblasti mezinárodních šetření ve vzdělávání se věnuje od roku 2005. Byl národním koordinátorem mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 a aktuálně koordinuje zapojení ČR do mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018. Aktivně hovoří anglicky a německy, disponuje pasivní znalostí španělštiny.