RNDr. Libor Kubica

RNDr. Libor Kubica je absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace matematika a zeměpis). Působil jako učitel střední školy. Od roku 1995 působí v  České školní inspekci, do roku 2018 jako školní inspektor, nyní jako zástupce ředitelky Moravskoslezského inspektorátu.