Žádost o informaci ze dne 12. 2. 2024

Česká školní inspekce poskytla dne 13. 2. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace týkající se inspekční činnosti v Základní škole a mateřské škole Úhonice, okres Praha – Západ.