Žádost o informaci ze dne 20. 2. 2024

Česká školní inspekce poskytla dne 21. 2. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace týkající se stížností/podnětů na vybrané základní školy.

Přílohy