Žádost o informaci ze dne 22. 12. 2022 a doplnění ze dne 4. 1. 2023

Česká školní inspekce poskytla dne 25. 1. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly informace k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků.

Přílohy