Žádost o informaci ze dne 29. 3. 2023

Česká školní inspekce poskytla dne 11. 4. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly informace k postupu při řešení šikany.

Přílohy