Žádost o informaci ze dne 30. 1. 2024

Česká školní inspekce poskytla dne 9. 2. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnut byl podnět k provedení kontroly v Mateřské škole Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace.

Přílohy