Nákup aktivních prvků (switchů) a SW pro jejich centrální správu

Česká školní inspekce jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce Nákup aktivních prvků (switchů) a SW pro jejich centrální správu.