Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů tabletů.

Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 3. 2023 v aplikaci InspIS SETmobile:
 • Přijímací zkoušky 2022 1. řádný termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 2. řádný termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 1. náhradní termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 2. náhradní termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 1. řádný termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 2. řádný termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 1. náhradní termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 2. náhradní termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 1. řádný termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 2. řádný termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 1. náhradní termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 2. náhradní termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 1. řádný termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 2. řádný termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 1. náhradní termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 2. náhradní termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 1. řádný termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 2. řádný termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 1. náhradní termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 2. náhradní termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2022 1. řádný termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 2. řádný termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 1. náhradní termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2022 2. náhradní termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 1. náhradní termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 2. řádný termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 1. řádný termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 2. řádný termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 2. náhradní termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 1. náhradní termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 1. řádný termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 2. náhradní termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 1. náhradní termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 2. řádný termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 1. řádný termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 2. náhradní termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 1. náhradní termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 2. řádný termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 1. řádný termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 2. náhradní termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 1. náhradní termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 2. řádný termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 1. řádný termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 2. náhradní termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 1. náhradní termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 2. řádný termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 1. řádný termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2020 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2020 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2020 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2020 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2020 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2020 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník matematika
 • Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník český jazyk
 • Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník český jazyk
Žáci maturitních ročníků středních škol pak mohou aplikaci InspIS SETmobile využít také v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky. V aplikaci jsou pořízeny také elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky, a anglického jazyka, německého jazyka, španělského jazyka, ruského jazyka a francouzského jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 3. 2023 v aplikaci InspIS SETmobile:
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – matematika
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – německý jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – španělský jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – ruský jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – francouzský jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – matematika
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – německý jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – španělský jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – ruský jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – francouzský jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – matematika
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – německý jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – španělský jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – ruský jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – francouzský jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – matematika
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – německý jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – španělský jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – ruský jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – francouzský jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 jaro – matematika
 • Maturitní zkouška 2018 jaro – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 jaro – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 podzim – matematika
 • Maturitní zkouška 2018 podzim – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 podzim – anglický jazyk
Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Leták ve formátu pngLeták ve formátu png

Leták ke stažení v pdf

Pro ukrajinské žáky je v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také několik vzorových testů z matematiky, které mohou žáci využít pro přípravu k tzv. jednotné přijímací zkoušce.
 
Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 3. 2023 v aplikaci InspIS SETmobile:
 • Přijímací zkoušky 2022 9. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2022 9. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2022 5. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2022 5. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2022 7. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2022 7. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2021 9. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2021 9. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2020 9. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2019 9. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2019 9. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2018 9. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2017 9. ročník matematika A
 • Přijímací zkoušky 2017 9. ročník matematika B
 • Přijímací zkoušky 2016 9. ročník matematika A
Leták ve formátu pngLeták ve formátu png
Leták ke stažení v pdf