Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

Cílem analytické publikace je navázat na informace a zjištění, které jsou uvedeny v národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se především na detailní analýzu situace v České republice, která je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru, případně k vybraným zemím. Postupně se zabývá zjištěními o subjektivních pocitech učitelů, atmosférou ve škole a dále i informacemi o obecnějších jevech i podmínkách, které mají učitelé pro svou práci. V závěru publikace jsou shrnuta klíčová doporučení.
 

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde