Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

Výsledkové reporty poskytují detailní a přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání ve škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. Report z testování žáků 5. a 9. tříd prezentuje výsledky školy jednak formou dosažené průměrné úspěšnosti žáků, jednak vyčíslením relativní velikosti skupin žáků, kteří dosáhli v jednotlivých předmětech různé úrovně výsledků; v obou případech porovnává výsledek školy se všemi školami ČR a výsledek porovnání vyjadřuje slovně. Nově jsme do reportů zahrnuli také informace o socioekonomickém statusu (SES) žáků, což Vám umožní lépe vnímat vnější podmínky pro vzdělávání odvozené od socioekonomického zázemí žáků.

Druhý report se zaměřuje na měření tělesné zdatnosti žáků. Tento report prezentuje pro jednotlivé ročníky a třídy školy po disciplínách podíly žáků s výkony v různých zónách dle kvality a rizikovosti. Informace je doplněna i o hodnocení individuálních výkonů každého žáka. Report obsahuje pro jednotlivé disciplíny, a tedy složky tělesné zdatnosti, metodická doporučení pro rozvoj dovednosti u žáků v různých typech pohybových aktivit.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf