Čtvrtstoletí České školní inspekce – slavnostní setkání v Senátu PČR


09.12.2016

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 uspořádali Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR a Česká školní inspekce slavnostní setkání u příležitosti čtvrtstoletí působení tohoto úřadu jakožto národní autority v oblasti hodnocení a kontroly kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice. Mezi více než sto hosty nechyběli např. 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR PhDr. Zdeněk Papoušek, předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., předseda Podvýboru pro předškolní a základní školství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek, europoslankyně a místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Ing. Michaela Šojdrová, státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč, náměstci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Zuzana Matušková, Mgr. Jaroslav Fidrmuc a Mgr. Václav Pícl, ředitelka Národního ústavu pro vzdělávání PhDr. Helena Úlovcová, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského PhDr. Markéta Pánková, někdejší ministři školství, mládeže a tělovýchovy prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. a Ing. Ivan Pilip, bývalé ústřední školní inspektorky a bývalí ústřední školní inspektoři, zástupci nejrůznějších veřejných institucí, školských asociací, akademické sféry a samozřejmě vedoucí představitelé a další pracovníci České školní inspekce. Součástí slavnostního setkání, které se uskutečnilo v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR, bylo také předávání medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání, které byly uděleny čtyřem významným osobnostem.
 
Slavnostní setkání zahájil předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeněk Papoušek. Po státní hymně následovaly slavnostní projevy ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který připomněl historii školní inspekce i současné nastavení úřadu, jeho vizi a přístupy k problematice hodnocení kvality ve vzdělávání, a státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Jindřicha Fryče, který ocenil proměnu České školní inspekce a poděkoval jejím pracovníkům za velké množství velmi kvalitně odváděné práce. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal rovněž poděkoval za dlouholetou a záslužnou práci pro Českou školní inspekci současným více než čtyřiceti zaměstnancům České školní inspekce, kteří v organizaci působí 20 a více let a z nichž většina byla slavnostnímu setkání přítomna.
 
Po úvodních projevech došlo k předávání medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Ty obdrželi olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner, který se významně zasloužil o obnovu církevního školství po roce 1989 a o zvyšování jeho kvality, dlouholetá pedagožka, ředitelka střední školy, jedna ze zakladatelů novodobé České školní inspekce a v letech 2005 – 2013 ústřední školní inspektorka Mgr. Olga Hofmannová, dále dlouholetý středoškolský pedagog, erudovaný matematik a jedna z největších osobností českého gymnaziálního vzdělávání RNDr. Dag Hrubý a také děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přední český odborník v oblasti pedagogiky, prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
 
V rámci slavnostního setkání, kterým provázel náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, několikrát vystoupil také Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové a za klavírního doprovodu doc. Ludmily Čermákové.

Náhled  Náhled  Náhled
Náhled  Náhled  Náhled
Náhled  Náhled  Náhled
Náhled  Náhled  Náhled
Náhled  Náhled  Náhled 
Náhled  Náhled
Náhled  Náhled  Náhled
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce