Diskuze s odborníky o propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Ve středu 23. října 2019 uspořádala Česká školní inspekce další z řady pravidelných setkání k tématu propojování externího a interního hodnocení škol. Smyslem bylo navázat na dřívější diskuze o sjednocování a propojování pohledu na vizi kvalitní školy, tentokrát prostřednictvím problematiky podpory začínajících ředitelů škol a začínajících učitelů. Setkání se zúčastnilo přes čtyřicet odborníků z řad vedení mateřských, základních i středních škol, zástupců zřizovatelů, pedagogických fakult, rezortních organizací, jako je Národní ústav pro vzdělávání nebo Národní institut pro další vzdělávání, neziskového sektoru a také České školní inspekce.

V dopolední části zazněly příspěvky týkající se problematiky začínajících učitelů, následované vystoupením ředitelky Základní školy Brigádníků v Praze 10 Karin Marques, která seznámila účastníky s vlastními zkušenostmi a úskalími po svém nedávném nástupu na pracovní místo ředitelky školy.  
 
Velký prostor byl věnován diskuzi v pracovních skupinách pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Diskuzní bloky byly zaměřeny na hledání možností podpory začínajících ředitelů škol, včetně možné podpory poskytované ze strany zřizovatelů. Dalším tématem bylo zajištění kvality vzdělávání v předmětech, které jsou vyučovány učitelem bez příslušné aprobace, případně učitelem nekvalifikovaným.
 
V závěru setkání byly prezentovány hlavní myšlenky a náměty z realizovaných diskuzí, které z pozice České školní inspekce okomentoval ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.