Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde