Ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

Pan-evropská společnost Comenius udělila ocenění České školní inspekci v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”.

Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Standardně by se předání ocenění, stejně jako v minulých letech, uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších ústavních činitelů a dalších hostů, nicméně současná epidemická opatření to neumožňují.  Současně by se u této příležitosti konala na Hradě konference, která byla nyní převedena do on-line podoby. Další informace včetně video příspěvků mluvčích jsou k dispozici zde.

Děkujeme!