Školy, do kterých se žáci těší – Inspirace ze škol a pro školy

Nový analyticko-metodický materiál České školní inspekce se zaměřuje na podporu wellbeingu ve školách a přináší pedagogické veřejnosti ucelený pohled na toto téma v národním i mezinárodním kontextu. Jeho hlavním cílem je prakticky a srozumitelně představit zjištění, která mohou posílit pochopení potřeby vytvářet zdravé, přívětivé a bezpečné školní prostředí. Tento materiál k jednotlivým tématům nabízí konkrétní doporučení, náměty a opatření, která mohou vést ke skutečným změnám. V publikaci se zaměřujeme na „znaky“, které jsou spojeny s vyšší mírou těšení se do školy u žáků. Tyto znaky podrobně popisujeme v tzv. analytických listech, kde zároveň nabízíme inspirativní náměty pro diskuze nejen v rámci škol, ale i dalších učících se komunit, včetně místních a krajských akčních plánů nebo metodických kabinetů

Tento materiál je navržen tak, aby byl praktickým nástrojem pro pedagogy, kteří chtějí proměnit prostředí ve škole a tím přispět k lepším vzdělávacím výsledkům svých žáků.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.