Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání

Po nástupu pandemie nemoci covid-19 se problematikou vzdělávání na dálku kromě národních institucí zabývaly také mezinárodní instituce působící v oblasti vzdělávání, dominantně např. OECD. Navíc jsou k dispozici také zjištění z dřívějších aktivit OECD reflektující situaci před nástupem pandemie nemoci covid-19 a poskytující důležité vstupní informace o podmínkách pro realizaci distančního vzdělávání.

V návaznosti na zjištění České školní inspekce učiněná v rámci tematicky orientovaných aktivit sledujících různé aspekty distančního vzdělávání na ZŠ a SŠ zpracovala Česká školní inspekce sekundární analýzu zaměřenou na podmínky českých žáků pro distanční výuku mezinárodním srovnání a komparovala národní data a informace s vhodnými mezinárodními podklady dle zjištění z PISA 2018 a doplňkově také dle zjištění z TIMSS 2019 a TALIS 2018. Konkrétním zájmem České školní inspekce v rámci této sekundární analýzy jsou zjištění vážící se k materiálním podmínkám pro vzdělávání s důrazem na ICT vybavení škol a domácností žáků a také připravenosti učitelů využívat ICT při distanční výuce.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde