Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na spolupráci základních škol orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení pdf