Tematická zpráva - Kvalita výchovně-vzděl. činnosti v zařízeních pro výkon ústavní/ochranné výchovy

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Tematická zpráva ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde