Tematická zpráva - Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. 

Ve formátu elektronické publikace: 
 

Ve formátu pdf ke stažení zde