Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na míru podpory, rozvoj dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2018/2019.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde