Vzdělávací program pro učitele – rozvoj žákovských gramotností

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSSPISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.).
 
Nabídka vzdělávání učitelů - zdarma a přímo ve školách - je ze strany České školní inspekce námětem pro zajištění vhodného programu pro pedagogy v době, kdy v souvislosti s mimořádnými opatřeními není realizována výuka žáků.
 
Podrobnější informace jsou k dispozici -zde-.