Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS


V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř čtyři tisíce pedagogů, připravila Česká školní inspekce další vzdělávací program pro učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jehož smyslem je přiblížit pedagogům uvolněné úlohymezinárodního šetření PIRLS 2016, poskytnout jim náměty pro jejich využití ve výuce a podpořit mezioborový rozvoj čtenářských dovedností žáků.

Mezinárodní šetření výsledků žáků poskytují důležité a využitelné informace o výkonnosti vzdělávací soustavy České republiky ve srovnání s množstvím dalších zemí a ekonomik světa. Úlohy, které jsou při mezinárodních šetřeních používány, mají významný didaktický potenciál, díky kterému je možné s těmito úlohami pracovat i přímo v rámci výuky ve školách. Nový vzdělávací program České školní inspekce nabízí učitelům hlubší porozumění záměrům a konstrukci testových úloh a poskytne jim řadu námětů i tematických příkladů právě pro využití těchto uvolněných úloh ve vzdělávacím procesu. Součástí vzdělávacího programu je pak také seznámenínovými přístupy a aktivitami směřujícími k podpoře čtenářské gramotnosti (dílny čtení, čtenářské kontinuum) a vzájemné spolupráci učitelů (kolegiální podpora učitelů). Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET v modulu školního testování.

Na každý seminář se může přihlásit i více pedagogů z jedné školy (aprobace učitelů není podstatná, čtenářské dovednosti by měly být rozvíjeny napříč vzdělávacími obory).

Účast na semináři je zcela zdarma.
 

Rámcový program

Náhled

Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od února 2019 do dubna 2019 uskuteční ve většině krajských měst České republiky.

Místa a termíny konání

Náhled

Pozvánky jsou školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím e‑mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

V případě zájmu o účast prosíme o zaslání níže uvedených informací na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz.

Do zprávy prosím uveďte:

  • název školy,
  • jméno, příjmení (případně titul) účastníka(ů),
  • e-mail,
  • termín a místo vybraného semináře (viz přehled termínů v úvodu pozvánky).

Česká školní inspekce účastníky dle zaslaných informacízavede do informačního systému InspIS, odkud jim bude zasláno heslo pro přihlášení (uživatelským jménem bude e-mailová adresa účastníka). Následně budou registrováni v systému InspIS E-LEARNINGpřímo do kurzu, na nějž se přihlásili, a na jejich e-mail jim bude zaslána notifikace, která zároveň slouží jako potvrzení registrace. Prostřednictvím odkazu v zaslané notifikaci bude možné vstoupit přímo do daného kurzu, kde účastníci naleznou anotaci vzdělávacího programu a studijní materiály.

V případě dotazů prosím využijte systém InspIS HELPDESK(https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI, nebo e-mail Martina.Pechova@csicr.cz.


ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce