Zjištění z TALIS-PISA link 2018

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu se zjištěními ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link. Díky zapojení stejných škol do obou šetření propojuje modul informace o výsledcích žáků v PISA 2018 se zjištěními TALIS 2018 o zkušenostech, názorech a postojích učitelů a ředitelů škol. TALIS umožňuje sledovat a vyhodnocovat podmínky, které učitelé a ředitelé škol pro svou práci mají, a využívat je pro zlepšování podpory jejich náročné práce. Zpráva k modulu TALIS-PISA link rozšiřuje dosavadní poznatky z mezinárodních šetření TALIS a PISA tím, že poukazuje na faktory, které na úrovni učitele a školy nejvíce ovlivňují výsledky žáků, spokojenost žáků a jejich postoje ke škole. Zpráva také rozšiřuje dosavadní poznatky z šetření TALIS pro úroveň druhého stupně vzdělávání o zjištění ke zkušenostem, názorům a postojům učitelů základních a středních škol navštěvovaných v České republice patnáctiletými žáky.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde