Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

Česká školní inspekce uskutečnila v letech 2021 a 2022 tematické šetření, které se na úrovni základního a středního vzdělávání zabývalo hodnocením podmínek, průběhu a výsledků realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Součástí tematického šetření byla tato dílčí šetření - hospitace hodin tělesné výchovy, elektronické dotazování vedení škol i učitelů a měření tělesné zdatnosti žáků. Sekundární analýza Společné znaky základních a středních škol s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky dále rozšiřuje uvedená zjištění svým záměrem zhodnotit specifika škol s vysokým zastoupením žáků s výbornými výsledky v hodnocení tělesné zdatnosti na jedné straně a škol s vysokým zastoupením žáků se slabými výsledky v hodnocení tělesné zdatnosti na straně druhé. Vůči takto vymezeným skupinám škol jsou posuzovány hodnoty vybraných charakteristik podmínek a průběhu realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Ty mohou být inspirací pro zahájení nebo rozvoj pohybových aktivit v nich.

Sekundární analýza ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf



Aktivní škola – autoevaluace
Vlastní hodnocení školy v oblasti podpory pohybových aktivit žáků
Metodické doporučení ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.