PISA 2022

Ve školním roce 2020/2021 probíhá v České republice, stejně jako v desítkách dalších zemích z celého světa, pilotní sběr dat v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků OECD PISA 2022. Jedná se o osmý cyklus tohoto mezinárodního šetření zaměřeného na zjišťování čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.

V České republice je do pilotního šetření zapojeno celkem 22 škol a v každé z nich se testování zúčastní náhodně vybraný vzorek patnáctiletých žáků v maximálním rozsahu 71 žáků. Celkem se pilotního šetření zúčastní přibližně 800 českých žáků základních škol a víceletých gymnázií.

Pilotní šetření se koná vždy jeden rok před hlavním šetřením a slouží nejen k ověření správnosti a efektivity nastavených postupů a procesů v souladu s technickými standardy šetření, ale především ke statistickému ověření validity a spolehlivosti nově vyvinutých testových nástrojů. Pouze testové a dotazníkové položky, které splní přísná kvalitativní kritéria, mohou být zařazeny do hlavního šetření.
 
Žáci, kteří se zúčastní pilotního šetření PISA, budou vypracovávat test z matematiky, která je v tomto cyklu hlavní sledovanou oblastí. Poprvé v tomto cyklu bude žákům představen tzv. adaptivní test z matematiky. Adaptivní testování přináší přesnější měření dovedností žáků, neboť reflektuje úroveň jejich dovedností a přizpůsobuje jí obtížnost úloh, s nimiž se žáci během testu setkají. Test tak dokáže lépe rozlišit mezi slabšími a zdatnějšími žáky a přesněji zprostředkovat vzdělávací výsledky žáků na obou koncích výkonnostního spektra. Zavádění adaptivního testování do šetření PISA jde ruku v ruce s přechodem od papírové formy testování na formu elektronickou, bez níž by nebylo možné adaptivní test provést. Kromě matematického testu žáci dále vypracují test ze čtenářské či přírodovědné gramotnosti. Součástí šetření je také ověřování tvůrčího myšlení žáků a úroveň jejich finanční gramotnosti. Dotazníkové šetření, kterého se účastní žáci a ředitelé škol, je nově obohaceno o položky reflektující dopad pandemie covid-19 na vzdělávání žáků.
 
Hlavní šetření PISA 2022 se uskuteční na jaře roku 2022 a v České republice se jej zúčastní minimálně 7 000 žáků z více než 300 škol. Zveřejnění výsledků z hlavních testovaných domén ve formě národní a mezinárodní zprávy je plánováno na poslední čtvrtletí roku 2023 a již tradičně na něj naváží publikace s výsledky inovativní a volitelné domény.
 
Národní koordinátorka PISA:
Mgr. Simona Boudová
simona.boudova@csicr.cz