SICI – The Standing International Conference of Inspectorates


Zkratkou SICI se označuje „Stálá mezinárodní konference inspektorátů vzdělávání“. Jedná se o organizaci sdružující národní a regionální inspektoráty vzdělávání. Byla založena v roce 1995, přičemž Česká republika, resp. Česká školní inspekce, patří mezi její zakládající členy. V současnosti je členem 35 inspektorátů. 

SICI má dva hlavní úkoly. Svým členům poskytuje služby, které jsou zaměřeny na rozvíjení profesionality inspektorátů a jejich zaměstanců. Do těchto služeb zahrnuje pořádání specializovaných seminářů, vytváření profesních sítí, vydávání odborného bulletinu a provoz interaktivních webových stránek nabízejících informace, publikace a prostor pro komunikaci mezi členy SICI.

SICI přispívá k pochopení vývoje vzdělávání ve svých členských zemích. Činí tak vypracováváním komparativních studií, společných evropských projektů a aktivní spoluúčastí na konferencích a seminářích. Za tímto účelem spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi: European Schoolnet, European Commission, OECD a CIDREE.

Informace o pořádaných mezinárodních akcích, realizovaných projektech a studie o inspekčních systémech v evropských zemích najdete na webových stránkách SICI .