Žádost o informaci ze dne 12. 10. 2022

Česká školní inspekce částečně poskytla dne 26. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem poskytnuté části bylo sdělení, že Česká školní inspekce používá pro komunikaci se školami a školskými zařízeními mimo jiné také elektronický systém InspIS.